انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان شرکت نفت، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، کلیه امور کنسولی مربوط به ایران از جمله تجدید گذرنامه ایرانی و تنظیم وکالتنامه و کلیه امور Public Notary

Ամեն կարգի լիազորագրերի և ապոստիլի ծառայություն Հայաստանի համար

3857 FOOTHILL BOULEVARD #1A

GLENDALE CA 91214 

(818) 641 7035

Markarian

خدمات کنسولی
انجام کلیه امور کنسولی در کوتاهترین زمان و با کم ترین هزینه
امور تامین اجتماعی

امور تامین اجتماعی

 مشاوره در امور مربوط به تامین اجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور و برقراری مستمری تامین اجتماعی

تنظیم وکالتنامه

تنظیم وکالتنامه

تنظیم وکالتنامه های خرید و فروش، اجاره، حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و کلیه وکالتنامه های عمومی و کاری

تجدید گذرنامه

تجدید گذرنامه

انجام کلیه امور مربوط به تجدید گذرنامه جمهوری اسلامی ایران

احراز حیات شرکت نفت

احراز حیات شرکت نفت

دریافت احراز حیات  برای کلیه بازنشستگان صنعت نفت و برقراری بازنشستگی

Livescan

Livescan

Livescan-Fingerprinting

(Coming soon)

Public Notary

Public Notary

Acknowledgments

Jurats

Oaths & Affirmations

Լիազորագիր և ապոստիլ

Լիազորագիր և ապոստիլ

Ամեն կարգի լիազորագրերի և ապոստիլի ծառայություններ Հայաստանի համար

هزینه ها و مدارک لازم
هزینه ها جهت محدوده شهر گلندل بوده و با توجه به دوری مسافت و دفعات مراجعه مبالغی افزوده خواهد شد
وکالتنامه خرید و فروش
$300

اصل شناسنامه یا گذرنامه

اصل کارت ملی

مشخصات موکل به همراه آدرس و شماره تماس

وکالتنامه عمومی
$150

اصل شناسنامه یا گذرنامه

مشخصات کامل موکل به همراه آدرس و شماره تماس

احراز حیات شرکت نفت
$100

اصل یا کپی رنگی شناسنامه

اصل یا کپی رنگی گذرنامه

(شماره شناسایی (کد کارمندی

Public Noraty
$15 + $50
  • A state-issued driver’s license or identification card
  • U.S. Passport
  • Alien registration card 
تجدید گذرنامه
$200- $230

اصل گذرنامه

تکمیل فرم شماره 1

اصل و کپی شناسنامه

کپی کارت شناسائی ملی

تعداد 2 قطعه عکس جدید رنگی ازروبرو ، 2×2

کپی ورقه I-94 ، کپی از دو طرف کارت اقامت یا مدرکی دال بر وضعیت اقامت فعلی در آمریکا 

برای مشمولین ماده 989 قانون مدنی

تکمیل فرم شماره 989 برای داراندگان تابعیت خارجی و فرم شماره 323 در صورت پناهنده بودن

کپی صفحه مشخصات گذرنامه خارجی

تازه ها
Copyright © 2017 Markarian Notary Services.